ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παιδαγωγικό πρόγραμμα με τη μέθοδο project - Σχέδιο εργασίας

Τα θέματα προέρχονται από το οικείο περιβάλλον των παιδιών , βασίζονται στα ενδιαφέροντα , στις ανάγκες και στις προηγούμενες εμπειρίες τους και τα ωθούν αβίαστα , μέσα από την εξερεύνηση , την παρατήρηση και το παιχνίδι , να γνωρίσουν τον εαυτό τους και την ομάδα μέσα στην οποία λειτουργούν και να διερευνήσουν το κοινωνικό , φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον τους.
Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κάθε θέματος ακολουθεί την εξής σειρά : Ερέθισμα – Αφόρμηση , Μαθησιακός στόχος , Υλικά , Πορεία διδασκαλίας και , όπου χρειάζεται , επέκταση.

Copyright © 2013 Άστρο Άσπρο Παγωτό

Άστρο Άσπρο Παγωτό
Κέντρο Προσχολικής Αγωγής

Πάρου 9, Κοντόπευκο, Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210 6007092, e-mail: info@asproastropagoto.gr

Created by developNET